Στο συνημμένο θα βρείτε το  εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στην πρώτη εβδομάδα κατά την οποία το μάθημα της κ. Γκαράνη αντιμετατίθενται με το μάθημα του κ. Κακαρόντζα.