Το πρόγραμμα διαλέξεων του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 έχει ως ακολούθως:  

ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
16.30-18.00 Διαχείριση Μεγάλων Έργων Πληροφορικής
Δ. Τσέλιος
16.30-19.30 Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους
Η. Σάββας (10 διαλέξεις),
Β. Βλάχος (3 διαλέξεις)
09.00-12.00 Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός
Γ. Κακαρόντζας
18.00-21.00 Πολυπρακτορικά Συστήματα
Χ. Χαρτώνας (7 διαλέξεις),
Α. Καραγεώργος (6
διαλέξεις)
19.30-21.00 Διαχείριση Μεγάλων Έργων Πληροφορικής
Δ. Τσέλιος
12.00-15.00 Προηγμένες WEB Εφαρμογές
Φ. Κόκκορας 


Τα μαθήματα ξεκινούν στις 3 Οκτωβρίου 2017.