Η. Σάββας

  1. Παραλληλισμός του αλγόριθμου OPTICS.
  2. Ομαδοποίηση με βάση τους νόμους της βαρύτητας και τις ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των αντικειμένων.

Γ. Κακαρόντζας

  1. Μία νέα αυτοματοποιημένη προσέγγιση για την δυναμική μέτρηση της σύζευξης των συστατικών λογισμικού και συγκριτική επαλήθευση της σχέσης της με την διάδοση αλλαγών.
  2. Ανάπτυξη συστήματος αυτοματισμού θέρμανσης έξυπνης κατοικίας με το Arduino.
  3. Υλοποίηση διαδικτυακής και φορητής εφαρμογής με την χρήση RDM (Rich Domain Model).

Φ. Κόκκορας

  1. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Android Εφαρμογής για Πολιτιστικές Διαδρομές.
  2. Δημιουργία REST API και Web Client για Πολιτιστικές Διαδρομές.
  3. Βελτίωση Εντοπισμού Γεωγραφικής Θέσης με Deep Neural Networks (CNN/DNN).

 

…pending entries