Πρόσβαση σε Υπηρεσίες

e-mail

To web email του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρίσκεται στη διεύθυνση https://webmail.uth.gr/ 

Πραγματοποιήστε είσοδο με τα στοιχεία (username και password) που σας κοινοποιήθηκαν από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού. Σε αυτή τη διεύθυνση e-mail θα λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με εκδηλώσεις, βαθμολογίες και οτιδήποτε άλλο συνδέεται με το e-class. Είναι συνήθης πρακτική οι διδάσκοντες, εκτός από το να αναρτούν ανακοινώσεις στο eClass, να τις αποστέλλουν στους φοιτητές και μέσω email. Άρα το email σας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ουσιαστικό και όχι διακοσμητικό!

Πρόσβαση στο e-class

Το eClass (https://eclass.uth.gr/) είναι βασικό εργαλείο υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πρέπει να εξοικειωθείτε το συντομότερο με τη χρήση του. Για πρόσβαση στο e-class πρέπει να έχετε ενεργό λογαριασμό email στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (δηλαδή τύπου @uth.gr). Τα στοιχεία εισόδου στο eClass είναι ίδια με αυτά του email σας. Έχοντας πρόσβαση, μπορείτε να εγγραφείτε στα μαθήματα που παρακολουθείτε ή να ελέγχετε τις σχετικές με κάποιο μάθημα δραστηριότητες (ανακοινώσεις, slides, λοιπό βοηθητικό υλικό, forum μαθήματος, κτλ.)

Διόνυσος

Για την είσοδό σας στο σύστημα dionysos πηγαίνετε στη διεύθυνση https://dionysos.teilar.gr/, και από το “Είσοδος” οδηγείστε στην φόρμα login. Τα στοιχεία εισόδου είναι τα ίδια με αυτά του email σας.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας. Άρα τα username και password σε αυτή τη διαδικασία ΔΕΝ έχουν σχέση με τα αντίστοιχα του email σας και προφανώς είναι αυστηρά προσωπικά. Αρχικά πρέπει να κάνετε εγγραφή στη διεύθυνση ( https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ ) και στην συνέχεια να ακολουθήσετε τα βήματα που θα σας κοινοποιηθούν.

Στο πεδίο “Αριθμός Μητρώου” θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Αρ. Μητρώου που σας κοινοποιήθηκε από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού.