Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές – 5ος Κύκλος

Το ΠΜΣ “Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές” ΔΕΝ θα λειτουργήσει κατά το ακαδ. έτος 2020-21 καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η απαιτούμενη από το Νόμο επανίδρυση του, στο πλαίσιο του νέου τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται ο 4ος κύκλος σπουδών που ξεκίνησε το Φθινόπωρο του 2019 και λειτούργησε υπό την αιγίδα του Γενικού Τμήματος Λάρισας του ΠΘ.

Ο επόμενος κύκλος σπουδών (5ος), εκτός απροόπτου, θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2021 (με μικρή πιθανότητα για Φεβρουάριο 2021). Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν έγκαιρα σχετικές ανακοινώσεις. Αν και ο προσανατολισμός του ΠΜΣ θα παραμείνει σε γενικές γραμμές ο ίδιος, θεωρείστε δεδομένο ότι θα γίνουν επικαιροποιήσεις και βελτιώσεις στο πρόγραμμα σπουδών.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβ-2020

Πρόγραμμα Εξετάσεων ΠΜΣ «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές»

A/A Μάθημα Ημερομηνία Διδάσκων
1 – Κατανεμημένος και Πολυπύρηνος Προγραμματισμός

– Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους

04/02 Τρίτη Η. Σάββας
2 – Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων 06/02 Πέμπτη Γ. Γκαράνη
3 – Μηχανική Λογισμικού για Εφαρμογές Μεγάλης Κλίμακας 11/02 Τρίτη Γ. Κακαρόντζας
4 – Μηχανική Οντολογιών

– Πολυπρακτορικά Συστήματα

13/02 Πέμπτη Α. Καραγεώργος 
5 – Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Δεδομένων

– Προηγμένες Web Εφαρμογές

18/02 Τρίτη Β. Κουτσονικόλα
6 – Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός 20/02 Πέμπτη Γ. Κακαρόντζας
7 – Διαχείριση Έργων Λογισμικού 25/02 Τρίτη Δ. Τσέλιος

Όλες οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα ΔΙΑΛ 1 ή ΑΜΦ και ώρα 17.00–20.00

Τελετή Ορκωμοσίας Νοε-2019

Η τελετή ορκωμοσίας του ΠΜΣ “Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές” θα διεξαχθεί στις 21-Νοε-2019 και ώρα 12:30 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Νοσηλευτικής (Γαιόπολις – Λάρισα).

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση με όλες τις ορκωμοσίες προγραμμάτων ΠΜΣ της περιόδου.

orkomosies-2019-11

Έναρξη Μαθημάτων 4ου Κύκλου

Τα μαθήματα του 4ου κύκλου (Οκτ-2019) του ΠΜΣ “Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές” θα ξεκινήσουν στις 8-Οκτ-2019 ή στις 22-Οκτ-2019. Επιθυμία μας είναι να γίνει εκκίνηση στις 8-10-2019 αλλά απαιτείται μια τυπική απόφαση πρυτανικής συνέλευσης που δεν είναι βέβαιο 100% αν θα είναι διαθέσιμη στις 8-Οκτ. Προφανώς θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση. 

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπ-2019

A/A Μάθημα Ημερομηνία/Ώρα Διδάσκων
1 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 03/09  Τρίτη Δ. Τσέλιος
2 Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός 05/09  Πέμπτη Γ. Κακαρόντζας
3 Προηγμένες Web Εφαρμογές 10/09  Τρίτη Β. Κουτσονικόλα
4 Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων 12/09  Πέμπτη Γ. Γκαράνη
5
6
Κατανεμημένος και Πολυπύρηνος Προγραμματισμός
Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους
17/09  Τρίτη Η. Σάββας
7 Μηχανική Λογισμικού για Εφαρμογές Μεγάλης Κλίμακας 19/09  Πέμπτη Γ. Κακαρόντζας
8 Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Δεδομένων 24/09  Τρίτη Φ. Κόκκορας

Όλες οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα ΔΙΑΛ 1 ή Αμφιθέατρο και ώρα 17.00 – 20.00

Περί Ορκωμοσίας….


Όσοι συμμετέχοντες στο ΠΜΣ ολοκλήρωσαν ή θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μετά τις 29/01/2019, θα ορκιστούν τον Οκτώβριο 2019 (εφόσον έχουν ολοκληρώσει).

MSc Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Το ΠΜΣ Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, συνεχίζει τη λειτουργία του και στο Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 με τον 4ο κύκλο σπουδών. Με τις διαδικασίες έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του ΠΘ να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, το ΠΜΣ λειτουργεί προσωρινά υπό την αιγίδα του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα μαθήματα προσφέρονται από την ίδια ομάδα διδασκόντων που “έτρεξε” με επιτυχία τους τρεις προηγούμενους κύκλους σπουδών του ΠΜΣ. 

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για συμμετοχή στον νέο κύκλο σπουδών μπορεί να γίνει από την 24η Ιουνίου 2019 έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2019. ΣτηΜηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές σελίδα Έντυπα μπορείτε να βρείτε τη σχετική αίτηση καθώς και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης που ορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τα δίδακτρα για το ΠΜΣ είναι 3200€ και καταβάλονται σε δόσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νόμος περί λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών (συμμετοχή χωρίς δίδακτρα) σε ποσοστό ως 30% των συμμετεχόντων και με βάση ατομικά ή/και οικογενειακά οικονομικά κριτήτρια. 

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2019

Α/Α Μάθημα Ημ/νία-Ώρα Διδάσκων
1 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 18/06 Τρίτη Δ. Τσέλιος
2 Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους 20/06 Πέμπτη Η. Σάββας
3 Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός 25/06 Τρίτη Γ. Κακαρόντζας
4 Προηγμένες Web Εφαρμογές 27/06 Πέμπτη Β. Κουτσονικόλα

Όλες οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα ΔΙΑΛ 1 και ώρα 17.00 – 20.00