Το GE100S είναι εκπαιδευτικό εργαλείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της εταιρίας Polytech S.A. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας του φοιτητή του ΠΜΣ «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές» Τσιλφόγλου Φώτη. Εντυπωσιακό ομολογουμένως το αποτέλεσμα! Συγχαρητήρια στον Φώτη και “ευχαριστώ” στην εταιρία για την υποστήριξη του εγχειρήματος.

Περισσότερα στη σελίδα παρουσίασης της πτυχιακής.