Το ΠΜΣ “Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές” ΔΕΝ θα λειτουργήσει κατά το ακαδ. έτος 2020-21 καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η απαιτούμενη από το Νόμο επανίδρυση του, στο πλαίσιο του νέου τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται ο 4ος κύκλος σπουδών που ξεκίνησε το Φθινόπωρο του 2019 και λειτούργησε υπό την αιγίδα του Γενικού Τμήματος Λάρισας του ΠΘ.

Ο επόμενος κύκλος σπουδών (5ος), εκτός απροόπτου, θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2021 (με μικρή πιθανότητα για Φεβρουάριο 2021). Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν έγκαιρα σχετικές ανακοινώσεις. Αν και ο προσανατολισμός του ΠΜΣ θα παραμείνει σε γενικές γραμμές ο ίδιος, θεωρείστε δεδομένο ότι θα γίνουν επικαιροποιήσεις και βελτιώσεις στο πρόγραμμα σπουδών.