Διπλωματική Εργασία

(MSc Thesis / THE)

Μονάδες ECTS: 30,   Εξάμηνο: Γ’

Περιγραφή

Η διπλωματική εργασία των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος διενεργείται κατά το 3ο εξάμηνο. Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να έχει ως θέμα κάποιο ερευνητικό ή κάποιο επαρκώς σύνθετο τεχνικό θέμα και δύναται να εκπονηθεί σε συνεργασία με εταιρίες του χώρου ή οργανισμούς με συναφείς δραστηριότητες. Επίσης η διπλωματική δύναται να εκπονηθεί στους χώρους κάποιας εταιρίας.

Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να έχει κατάλληλη έκταση και βαθμό δυσκολίας ώστε να αποδεικνύεται η σε βάθος γνώση των εννοιών από τους φοιτητές.