Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός

(Mobile and Pervasive Computing / MBL)

Υπεύθυνος Μαθήματος: Γ. Κακαρόντζας,   Μονάδες ECTS: 7.5,   Εξάμηνο: Β’

Συνοπτική Περιγραφή

Στο μάθημα θα γίνει η εκμάθηση μιας σύγχρονης πλατφόρμας ανάπτυξης εφαρμογών για φορητές συσκευές και θα διδαχθούν επίσης στοιχεία διάχυτου υπολογισμού και οι εφαρμογές τους. Ενδεικτικά αναφέρεται πως θα χρησιμοποιηθεί το Android SDK για την ανάπτυξη κινητών εφαρμογών. Το Android SDK παρέχει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη εφαρμογών (application framework) για φορητές συσκευές. Μεταξύ των άλλων παρέχει και μία βελτιστοποιημένη εικονική μηχανή (Dalvik virtual machine) για την εκτέλεση εφαρμογών σε φορητές συσκευές. Η ανάπτυξη των εφαρμογών γίνεται στη Java και τα εκτελέσιμα bytcode αρχεία μεταφράζονται σε Dalvik executables (.dex αρχεία) για την εκτέλεσή τους στην φορητή συσκευή. Το Android SDK παρέχει επαναχρησιμοποιήσιμα συστατικά λογισμικού στις βιβλιοθήκες του όπως η SQLLite για την αποθήκευση δεδομένων, Media Framework για την υποστήριξη κοινών μορφών πολυμέσων (ήχου, βίντεο και εικόνων) κ.α. Πέρα από το Android θα γίνει επίσης μία εισαγωγή στον διάχυτο υπολογισμό (pervasive ή ubiquitous computing). Θα καλυφθούν θέματα όπως οι αισθητήρες και τα δίκτυα αισθητήρων και η χρήση τους σε εφαρμογές, το διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet of Things) και η αρχιτεκτονική του.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

  • Reto Meier: «Professional Android 4 Application Development», John Wiley & Sons, 2012
  • Wei-Meng Lee: «Beginning Android Tablet Application Development», John Wiley & Sons, 2011
  • Dan Chalmers: «Sensing and Systems in Pervasive Computing: Engineering Context-Aware Systems», Springer, 2011
  • F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam, E. Cayirci: «Wireless sensor networks: a survey», Computer Networks, Volume 38, Issue 4, 15 March 2002, Pages 393-422
  • Arampatzis, Th., Lygeros, J., Manesis, S.: « A Survey of Applications of Wireless Sensors and Wireless Sensor Networks», Proceedings of the 2005 IEEE International Symposium on Intelligent Control, Mediterranean Conference on Control and Automation, pp. 719-724, 2005.
  • Mukhopadhyay, Subhas Chandra (Ed.): «Internet of Things: Challenges and Opportunities», Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014
  • Uckelmann, Dieter, Harrison, Mark, Michahelles, Florian (Eds.): «Architecting the Internet of Things», Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012