Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί 3 εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS) που κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία.

Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 4 (τέσσερα) από 5 (πέντε) προσφερόμενα μαθήματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 7.5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει διπλωματική εργασία.

 

Εξάμηνο Α’

Κατανεμημένος και Πολυπύρηνος Προγραμματισμός

(Distributed and Multicore Programing / DMP)
Υπεύθυνος Μαθήματος: Η. Σάββας
Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Α’

Μηχανική Λογισμικού για Εφαρμογές Μεγάλης Κλίμακας

(Software Engineering for Large-Scale Applications / )
Υπεύθυνος Μαθήματος: Γ. Κακαρόντζας
Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Α’

Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Δεδομένων

(Machine Learning and Data Mining / MLDM)
Υπεύθυνος Μαθήματος: Φ. Κόκκορας
Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Α’

Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων

(Advanced Databases / ADB)
Υπεύθυνος Μαθήματος: Γ. Γκαράνη
Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Α’

Μηχανική Οντολογιών

(Ontological Engineering / ONT)
Υπεύθυνος Μαθήματος: Χ. Χαρτώνας
Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Α’

Εξάμηνο Β’

Πολυπρακτορικά Συστήματα

(Multi-Agent Systems / MAS)
Υπεύθυνος Μαθήματος: Χ. Χαρτώνας
Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Β’

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους

(Cloud Computing and Applications / CC)
Υπεύθυνος Μαθήματος: Η. Σάββας
Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Β’

Διαχείριση Έργων Λογισμικού

(Software Project Management / SPM)
Υπεύθυνος Μαθήματος: Δ. Τσέλιος
Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Β’

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός

(Mobile and Pervasive Computing / MBL)
Υπεύθυνος Μαθήματος: Γ. Κακαρόντζας
Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Β’

Προηγμένες Web Εφαρμογές

(Advanced Web Applications / AWEB)
Υπεύθυνος Μαθήματος: Φ. Κόκκορας
Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Β’

Εξάμηνο Γ’

Διπλωματική Εργασία

(Dissertation/ DIS)
Μονάδες ECTS: 30     Εξάμηνο: Γ’