Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία.

Εξάμηνο Α’

Κατανεμημένα και Παράλληλα Συστήματα

(Distributed and Parallel Systems / DPS)
Υπεύθυνος Μαθήματος: Η. Σάββας
Μονάδες ECTS: 6     Εξάμηνο: Α’

Μηχανική Λογισμικού για Εφαρμογές Μεγάλης Κλίμακας

(Software Engineering for Large-Scale Applications / )
Υπεύθυνος Μαθήματος: Γ. Κακαρόντζας
Μονάδες ECTS: 6     Εξάμηνο: Α’

Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Δεδομένων

(Machine Learning and Data Mining / DM)
Υπεύθυνος Μαθήματος: Φ. Κόκκορας
Μονάδες ECTS: 6     Εξάμηνο: Α’

Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων

(Advanced Databases / ADB)
Υπεύθυνος Μαθήματος: Γ. Γκαράνη
Μονάδες ECTS: 6     Εξάμηνο: Α’

Μηχανική Οντολογιών

(Ontological Engineering / ONT)
Υπεύθυνος Μαθήματος: Χ. Χαρτώνας
Μονάδες ECTS: 6     Εξάμηνο: Α’

Εξάμηνο Β’

Πολυπρακτορικά Συστήματα

(Multi-Agent Systems / MAS)
Υπεύθυνος Μαθήματος: Χ. Χαρτώνας
Μονάδες ECTS: 6     Εξάμηνο: Β’

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους

(Cloud Computing and Applications / CC)
Υπεύθυνος Μαθήματος: Η. Σάββας
Μονάδες ECTS: 6     Εξάμηνο: Β’

Διαχείριση Μεγάλων Έργων Πληροφορικής

(Software Project Management for Large Projects / PM)
Υπεύθυνος Μαθήματος: Δ. Τσέλιος
Μονάδες ECTS: 6     Εξάμηνο: Β’

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός

(Mobile and Pervasive Computing / MBL)
Υπεύθυνος Μαθήματος: Γ. Κακαρόντζας
Μονάδες ECTS: 6     Εξάμηνο: Β’

Προηγμένες Web Εφαρμογές

(Advanced Web Applications / AWEB)
Υπεύθυνος Μαθήματος: Φ. Κόκκορας
Μονάδες ECTS: 6     Εξάμηνο: Β’

Εξάμηνο Γ’

Διπλωματική Εργασία

(Dissertation/ DIS)
Μονάδες ECTS: 30     Εξάμηνο: Γ’