Επιστροφή στην ομαλότητα σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα αναπληρώσεων:

Τρίτη 17/1/2017
 • 16.30-18.00, Διαχείριση Μεγάλων έργων Πληροφορικής, Δ. Τσέλιος
 • 18.00-21.00, Πολυπρακτορικά Συστήματα, Α. Καραγεώργος
Πέμπτη 19/1/2017
 • 16.30-18.00, Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους, Η. Σάββας
 • 18.00-21.00, Διαχείριση Μεγάλων έργων Πληροφορικής, Δ. Τσέλιος
Σάββατο 21/1/2017
 • 09.00-12.00, Κινητός Διάχυτος Υπολογισμός, Γ. Κακαρόντζας
 • 12.00-15.00, Προηγμένες WEB Εφαρμογές, Φ. Κόκκορας
Τρίτη 24/1/2017
 • 16.30-19.30, Κινητός Διάχυτος Υπολογισμός, Γ. Κακαρόντζας
 • 19.30-21.00, Προηγμένες WEB Εφαρμογές, Φ. Κόκκορας
Πέμπτη 26/1/2017
 • 16.30-19.30, Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους, Η. Σάββας
 • 19.30-21.00, Προηγμένες WEB Εφαρμογές, Φ. Κόκκορας
Σάββατο 28/1/2017
 • 09.00-12.00, Κινητός Διάχυτος Υπολογισμός, Γ. Κακαρόντζας
 • 12.00-15.00, Προηγμένες WEB Εφαρμογές, Φ. Κόκκορας

 

Επίσης, η εξεταστική μετατοπίζεται κατά μία εβδομάδα αργότερα.