Διδάσκοντες

 

Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όλοι κάτοχοι διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με πολυετή διδακτική εμπειρία στο πρώην Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αλλά και σε άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Επιπρόσθετα, η συνεχής εμπλοκή τους σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα τους παρέχει καλή αντίληψη τόσο για την αιχμή της τεχνολογίας όσο και για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Η διδακτική ομάδα του ΠΜΣ συμπληρώνεται με επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

 

Χαρτώνας Χρυσάφης - Καθηγητής (MSc, PhD)

 

Χαρτώνας Χρυσάφης

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων Κοινωνιολογίας, Ιστορίας των Επιστημών, Φιλοσοφίας και Μαθηματικών και διπλού διδακτορικού διπλώματος (Department of Mathematics, Department of Philosophy) στη Μαθηματική Λογική (Indiana University, USA, 1994). Εργάστηκε ως ερευνητής στα Τμήματα Πληροφορικής των Πανεπιστημίων Leicester, Birmingham και Sussex, UK, και ως επίτιμος ερευνητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Manchester, UK. Το ερευνητικό του έργο καλύπτει περιοχές όπως computer science logic, denotational semantics for programming languages, fairness in concurrent computation, fixpoint logics καθώς και modal και non-classical logics. Τα πρόσφατα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται προς συστήματα Δυναμικής Λογικής και θεμελίωσης πολύ-πρακτορικών συστημάτων, Περιγραφικής Λογικής & Μηχανικής Οντολογιών, τροπικών επεκτάσεων μη-κλασσικών συστημάτων λογικής, καθώς και Κβαντικής Λογικής.

Κατέχει από ετών τη θέση του καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας και απασχολείται επίσης ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Τμήμα Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου. Διδάσκει από ετών αντικείμενα της ειδικότητάς του, τόσο στο ΤΕΙ Θεσσαλίας όσο και στο ΕΑΠ (Λογική, Θεωρία Υπολογισμού, Θεωρία Αλγορίθμων).

Περισσότερα: ResearchGate.net, Academia.edu

Σάββας Ηλίας - Αναπληρωτής Καθηγητής (MSc, PhD)
Σάββας Ηλίας

Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος του Ε.Π. και πρόεδρος του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο γνωστικό πεδίο της Πληροφορικής και ειδικότερα στα Κατανεμημένα Συστήματα. Δραστηριοποιείται ερευνητικά στους τομείς των Κατανεμημένων και Παράλληλων Συστημάτων, της Κατανεμημένης Εξόρυξης Δεδομένων και του Cloud Computing. Οι δημοσιεύσεις εργασιών του σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια τυγχάνουν αποδοχής από την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα με βάση και το πλήθος των ετεροαναφορών που έχουν λάβει.

Είναι κριτής σε συνέδρια και περιοδικά διεθνούς κύρους και έχει συμμετοχή στη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και workshops. Έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού σε επίπεδο μεταπτυχιακών και προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ενώ έχει δώσει διαλέξεις σε πανεπιστήμια του εξωτερικού τόσο σε διδάσκοντες όσο και σε  διδακτορικούς φοιτητές στο αντικείμενο του cloud computing.

Περισσότερα: ResearchGate.net, Academia.edu

Γκαράνη Γεωργία - Επίκουρη Καθηγήτρια (MSc, PhD)
Γκαράνη Γεωργία

Επίκουρος καθηγήτρια και διευθύντρια του τομέα Μηχανικών Λογισμικού του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Κάτοχος διδακτορικού τίτλου στον τομέα των βάσεων δεδομένων από το τμήμα Πληροφορικής του Κολλεγίου Birkbeck του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και μεταπτυχιακού τίτλου στην Προηγμένη Πληροφορική από το Κολλέγιο King’s του ιδίου πανεπιστημίου. Εργάστηκε ως επισκέπτρια καθηγήτρια σε πανεπιστήμια του Λονδίνου, ως υπεύθυνη σχεδίασης και οργάνωσης σεμιναρίων βάσεων δεδομένων για στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων βασισμένα σε ORACLE DBMS, στην ανάπτυξη και συντήρηση λογισμικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σε τεχνική υποστήριξη Η/Υ στο Λονδίνο. Επίσης, για σειρά ετών εργάστηκε ως επιστημονικό στέλεχος του Μουσείου Επιστήμης του Λονδίνου.

Έχει δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει συμμετοχή σε ερευνητικά ευρωπαϊκά και κοινοτικά προγράμματα. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε εφαρμοσμένα συστήματα χρονικών αποθηκών δεδομένων και μη κανονικοποιημένων βάσεων δεδομένων.

Περισσότερα: ResearchGate.net, Google Scholar, Academia.edu

Κακαρόντζας Γιώργος - Επίκουρος Καθηγητής (MSc, PhD)
Κακαρόντζας Γιώργος

Έχει διδακτορικό με άριστα στη Διασφάλιση Ποιότητας Συστημάτων Βασισμένων σε Συστατικά Λογισμικού από το τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ και μεταπτυχιακό με διάκριση στην Αντικειμενοστραφή Τεχνολογία Λογισμικού από το πανεπιστήμιο του Brighton στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι επίσης απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπου διδάσκει Τεχνολογία Λογισμικού, Προγραμματισμό Φορητών Συσκευών, Ποιότητα Λογισμικού και Μεταγλωττιστές.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται εστιάζονται κυρίως στην περιοχή της Τεχνολογίας Λογισμικού και Αρχιτεκτονικής Λογισμικού και στις εφαρμογές τους σε σύνθετα και κατανεμημένα συστήματα. Έχει πλήθος έγκριτων δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια σε αυτές και άλλες συναφείς ερευνητικές περιοχές.

Περισσότερα: ResearchGate.net, Academia.edu

Βλάχος Βασίλης - Επίκουρος Καθηγητής (MSc, PhD)
Βλάχος Βασίλειος

Είναι διδάκτορας του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Πατρών και διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ενώ από το 2010 ανήκει στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Συνεργάζεται ως έμπειρος Μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης στο Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) ενώ επί σειρά ετών ήταν μέλος της Ομάδα Δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια (DART) στην Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Είναι μέλος τουΔιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), του Διοικητικού Συμβουλίου τηςΈνωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) και Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Περισσότερα:  ResearchGate.netGoogle Scholar

Κόκκορας Φώτης - Λέκτορας (MSc, PhD)

 

Κόκκορας Φώτης

Είναι κάτοχος διδακτορικού σε «Ευφυή Ανάκτηση και Εξαγωγή Πληροφορίας με χρήση Εννοιολογικών Γράφων» από το τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ και μεταπτυχιακού σε Advanced Computing – Artificial Intelligence από το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Bristol/UK. Επίσης είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ.

Έχει διδάξει επί σειρά ετών στα τμήματα Πληροφορικής του ΑΠΘ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Από το 2011 έχει ενταχθεί στο ΕΠ του Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπου και διδάσκει Προγραμματισμό Εφαρμογών Διαδικτύου, Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση, και Ειδικά Θέματα Παγκόσμιου Ιστού.

Ερευνητικά ασχολείται κύρια με το πάντρεμα τεχνολογιών ΤΝ και Παγκόσμιου Ιστού (web content extraction, open data, web mining, web intelligence) ενώ εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων (όλα με σύστημα κριτών). Είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου «Τεχνητή Νοημοσύνη» που διδάσκεται επί σειρά ετών σε πολλά τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, συνδημιουργός του συστήματος αποδελτίωσης ιστού DEiXTo και της οικογένειας εφαρμογών fuelGR, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα σε ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ και ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Περισσότερα: ResearchGate.net, Google Scholar

 

Τσέλιος Δημήτριος - Επίκουρος Καθηγητής (MSc, PhD)

 

Τσέλιος Δημήτριος

Κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας (University College Dublin), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διασφάλιση Ποιότητας από το ΕΑΠ και πτυχίο στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει συμμετοχή στη σύνταξη δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές ενώ τα ενδιαφέροντα του σχετίζονται με θέματα διαχείρισης έργων, χαρτοφυλακίων έργων και scheduling. Επίσης συμμετείχε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας από τον Αύγουστο του 2013 ενώ υπήρξε καθηγητής εφαρμογών στο τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Λάρισας (2005-2013). Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας μαθήματα όπως «Πληροφοριακά συστήματα Διαχείρισης Έργων», «Διοίκηση Ποιότητας Έργων» και «Μέθοδοι Έρευνας».

Περισσότερα: ResearchGate.net, Αναλυτικό CV

Καραγεώργος Αντώνιος - Αναπληρωτής Καθηγητής (MSc, PhD)
Τσέλιος Δημήτριος

Είναι διδάκτορας του Dept. of Computation του UMIST (Manchester/UK – Ανάπτυξη Συστημάτων Λογισμικού βασισμένου σε Ευφυείς Πράκτορες), κάτοχος μεταπτυχιακού Πληροφορικής του Depτ. of Computer Science, University of Essex (Essex/UK) και πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τις περιοχές των Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων (Intelligent Information Systems), του Λογισμικού Προσανατολισμένου σε Υπηρεσίες (Service-Oriented Computing) και των Προσαρμοστικών Συστημάτων (Adaptive Systems).

Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Έχει λάβει χρηματοδότηση για εκπόνηση διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας στο εξωτερικό και την Ελλάδα, έχει συντονίσει και εκτελέσει διεθνή και εθνικά ερευνητικά έργα και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια που έχουν λάβει μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών. Επιπλέον έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντικείμενα των Ευφυών Συστημάτων, της Τεχνολογίας Λογισμικού και των Γλωσσών Προγραμματισμού, στο εξωτερικό και την Ελλάδα.

O Δρ. Καραγεώργος είναι μέλος της εκδοτικής επιτροπής του διεθνούς περιοδικού ACM Transactions on Autonomous Adaptive Systems, έχει οργανώσει διεθνή και εθνικά συνέδρια και έχει συμμετάσχει στην επιστημονική επιτροπή πολλών διεθνών συνεδρίων.

Περισσότερα: Αναλυτικό CV

Κοντόπουλος Ευστράτιος - πρώην Συνεργαζόμενος Διδάσκων (MSc, PhD)
Συνεργαζόμενος Διδάσκων/Ερευνητής

Κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη διατριβή του με τίτλο “Διαχείριση Βάσεων Γνώσης Αναιρέσιμης Λογικής στο Σημασιολογικό Ιστό”. Είναι επίσης κάτοχος Πτυχίου Μαθηματικών από το Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο του Essex (Μεγ. Βρετανία). Από τον Σεπτέμβριο του 2013 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ενώ παλαιότερα δίδαξε επί σειρά ετών μαθήματα Προγραμματισμού και Βάσεων Δεδομένων τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται κυρίως τα πεδία των Σημασιολογικών Τεχνολογιών (Semantic Technologies), της Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής (Knowledge Representation & Reasoning) στο Σημασιολογικό Ιστό και της Οπτικοποίησης Πληροφορίας (Information Visualization).

Περισσότερα: ResearcheGate.net, LinkedIn

Μεδίτσκος Γεώργιος - πρώην Συνεργαζόμενος Διδάσκων (MSc, PhD)
Μεδίτσκος Γεώργιος

Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη διατριβή του με τίτλο «Σημασιολογική Ανακάλυψη Υπηρεσιών Ιστού και Συλλογιστική Οντολογιών με Συμπερασματικούς Κανόνες». Επίσης είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής και μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα του ίδιου τμήματος. Από τον Ιανουάριο του 2012 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως στα πεδία της Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής στο Σημασιολογικό Ιστό (RDF/OWL, συλλογιστική με κανόνες, συνδυασμός οντολογιών και κανόνων) και Σημασιολογικές Υπηρεσίες Ιστού (ανακάλυψη, σύνθεση). Πρόσφατα, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα έχουν στραφεί προς το πεδίο της Διάχυτης Νοημοσύνης, μελετώντας ευφυείς αρχιτεκτονικές συγκέντρωσης, αναπαράστασης και σημασιολογικής ανάλυσης δεδομένων σε περιβάλλοντα πολλαπλών αισθητήρων.

Περισσότερα: ResearchGate.net