Πέμπτη 09/2/2017 16.30-19.30 Τεχνολογίες & Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους Η. Σάββας
Σάββατο 11/2/2017 10.00-13.00 Κινητός Διάχυτος Υπολογισμός Γ. Κακαρόντζας
Τρίτη 14/2/2017 16.30-19.30 Πολυπρακτορικά Συστήματα Χ. Χαρτώνας Α. Καραγεώργος
Πέμπτη 16/2/2017 16.30-19.30 Διαχείριση Μεγάλων Έργων Πληροφορικής Δ. Τσέλιος
Σάββατο 18/2/2017 10.00-13.00 Προηγμένες WEB Εφαρμογές Φ. Κόκκορας