Πρόγραμμα Εξετάσεων ΠΜΣ «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές»

A/A Μάθημα Ημερομηνία Διδάσκων
1 – Κατανεμημένος και Πολυπύρηνος Προγραμματισμός

– Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους

04/02 Τρίτη Η. Σάββας
2 – Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων 06/02 Πέμπτη Γ. Γκαράνη
3 – Μηχανική Λογισμικού για Εφαρμογές Μεγάλης Κλίμακας 11/02 Τρίτη Γ. Κακαρόντζας
4 – Μηχανική Οντολογιών

– Πολυπρακτορικά Συστήματα

13/02 Πέμπτη Α. Καραγεώργος 
5 – Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Δεδομένων

– Προηγμένες Web Εφαρμογές

18/02 Τρίτη Β. Κουτσονικόλα
6 – Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός 20/02 Πέμπτη Γ. Κακαρόντζας
7 – Διαχείριση Έργων Λογισμικού 25/02 Τρίτη Δ. Τσέλιος

Όλες οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα ΔΙΑΛ 1 ή ΑΜΦ και ώρα 17.00–20.00