Α/Α Μάθημα Ημ/νία-Ώρα Διδάσκων
1 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 18/06 Τρίτη Δ. Τσέλιος
2 Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους 20/06 Πέμπτη Η. Σάββας
3 Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός 25/06 Τρίτη Γ. Κακαρόντζας
4 Προηγμένες Web Εφαρμογές 27/06 Πέμπτη Β. Κουτσονικόλα

Όλες οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα ΔΙΑΛ 1 και ώρα 17.00 – 20.00