Τα μαθήματα του ΠΜΣ “Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές” θα γίνουν κανονικά την Τρίτη 23/10/2018 και την Πέμπτη 25/10/2018. Ώρα έναρξης η γνωστή σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, 17:00. Για το ακριβές πρόγραμμα μαθημάτων θα γίνει ενημέρωση την Τρίτη.