Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπ-2019

A/A Μάθημα Ημερομηνία/Ώρα Διδάσκων
1 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 03/09  Τρίτη Δ. Τσέλιος
2 Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός 05/09  Πέμπτη Γ. Κακαρόντζας
3 Προηγμένες Web Εφαρμογές 10/09  Τρίτη Β. Κουτσονικόλα
4 Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων 12/09  Πέμπτη Γ. Γκαράνη
5
6
Κατανεμημένος και Πολυπύρηνος Προγραμματισμός
Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους
17/09  Τρίτη Η. Σάββας
7 Μηχανική Λογισμικού για Εφαρμογές Μεγάλης Κλίμακας 19/09  Πέμπτη Γ. Κακαρόντζας
8 Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Δεδομένων 24/09  Τρίτη Φ. Κόκκορας

Όλες οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα ΔΙΑΛ 1 ή Αμφιθέατρο και ώρα 17.00 – 20.00

Περί Ορκωμοσίας….


Όσοι συμμετέχοντες στο ΠΜΣ ολοκλήρωσαν ή θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μετά τις 29/01/2019, θα ορκιστούν τον Οκτώβριο 2019 (εφόσον έχουν ολοκληρώσει).

MSc Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Το ΠΜΣ Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, συνεχίζει τη λειτουργία του και στο Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 με τον 4ο κύκλο σπουδών. Με τις διαδικασίες έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του ΠΘ να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, το ΠΜΣ λειτουργεί προσωρινά υπό την αιγίδα του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα μαθήματα προσφέρονται από την ίδια ομάδα διδασκόντων που “έτρεξε” με επιτυχία τους τρεις προηγούμενους κύκλους σπουδών του ΠΜΣ. 

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για συμμετοχή στον νέο κύκλο σπουδών μπορεί να γίνει από την 24η Ιουνίου 2019 έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2019. ΣτηΜηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές σελίδα Έντυπα μπορείτε να βρείτε τη σχετική αίτηση καθώς και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης που ορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τα δίδακτρα για το ΠΜΣ είναι 3200€ και καταβάλονται σε δόσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νόμος περί λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών (συμμετοχή χωρίς δίδακτρα) σε ποσοστό ως 30% των συμμετεχόντων και με βάση ατομικά ή/και οικογενειακά οικονομικά κριτήτρια. 

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2019

Α/Α Μάθημα Ημ/νία-Ώρα Διδάσκων
1 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 18/06 Τρίτη Δ. Τσέλιος
2 Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους 20/06 Πέμπτη Η. Σάββας
3 Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός 25/06 Τρίτη Γ. Κακαρόντζας
4 Προηγμένες Web Εφαρμογές 27/06 Πέμπτη Β. Κουτσονικόλα

Όλες οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα ΔΙΑΛ 1 και ώρα 17.00 – 20.00