Οι φοιτητές του ΠΜΣ «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές», Τσαμαδού Ηλιάνα-Ευανθία και Πασχαλίδης Παύλος, επελέγησαν από την Google, σε συνεργασία με το Udacity, προκειμένου να παρακολουθήσουν ελεύθερα εντατικό τρίμηνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Android Programmer Path» αξίας $750, με στόχο την μετέπειτα πιστοποίηση στο Android. Η επιλογή έγινε για το προχωρημένο πρόγραμμα 1000 θέσεων ανάμεσα σε 70000 αιτήσεις, με κριτήρια επιλογής όπως οι σπουδές, η γνώση Java, προϋπηρεσία, LinkedIn profiles, github accounts κ.α.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία Project με άμεσο feedback:

  • Internet Connection – APIs
  • Data storage – SQLite
  • Production – Play store

Η τελική εξέταση αποτελείται από ένα Project που πρέπει να υλοποιηθεί εντός 48 ωρών και μία συνέντευξη για την πιστοποίηση στοιχείων. 

Συγχαρητήρια στους φοιτητές από τους διδάσκοντες και ευχές για μέγιστη αξιοποίηση της ευκαιρίας.