Εκπαιδευτικό Εργαλείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι εκείνες οι μορφές ενέργειας που παράγονται από πηγές που αναγεννιούνται ή είναι ανεξάντλητες. Το GE100S είναι εκπαιδευτικό εργαλείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της εταιρίας Polytech S.A., αναπτύχθηκε στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας του φοιτητή του ΠΜΣ «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές» Τσιλφόγλου Φώτη.

Η διάταξη περιλαμβάνει συσκευές και εργαλεία πρακτικής κατάρτισης που επιτρέπουν στους μαθητές να διεξάγουν ένα ευρύ φάσμα πειραμάτων στον τομέα της ηλιακής, της αιολικής και της ενέργειας του υδρογόνου (ηλεκτρόλυση νερού). Ο στόχος είναι να εφαρμοστεί ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να έρθουν σε επαφή με τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των τριών τύπων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ο εκπαιδευόμενος ασκείται επίσης σε θέματα όπως η ηλιακή ακτινοβολία και η μετατροπή της σε ενέργεια μέσω φωτοβολταϊκών στοιχείων, η αιολική ενέργεια και οι συντελεστές απόδοσης των ανεμογεννητριών, η ηλεκτρόλυση του νερού και το στοιχείο υδρογόνο ως καύσιμο. Με τη χρήση του GΕ100S οι μαθητές θα μπορούν να συνδέονται και να εκτελούν τις εργασίες στις τρεις κατηγορίες των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ο προσομοιωτής αποτελείται από:

  • την κονσόλα GE100S μέσω της οποίας μπορούμε να εμφανίσουμε τις τιμές, του Δυναμικού (Voltage) V, της έντασης ρεύματος (Ampere) I, της ισχύος (Watt) Ρ, της έντασης του φωτός, καθώς και της πολικής γωνίας του φωτοβολταϊκού στοιχείου, που συλλέγονται από τους αισθητήρες στις εισόδους των δομικών στοιχείων του προσομοιωτή.

  • την εφαρμογή GE100M, που λειτουργεί σε συσκευές με λογισμικό Android και επιτρέπει την συλλογή και τη γραφική απεικόνιση όλων των μετρήσεων.