Όσοι συμμετέχοντες στο ΠΜΣ ολοκλήρωσαν ή θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μετά τις 29/01/2019, θα ορκιστούν τον Οκτώβριο 2019 (εφόσον έχουν ολοκληρώσει).