Τα μαθήματα του 4ου κύκλου (Οκτ-2019) του ΠΜΣ “Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές” θα ξεκινήσουν στις 8-Οκτ-2019 ή στις 22-Οκτ-2019. Επιθυμία μας είναι να γίνει εκκίνηση στις 8-10-2019 αλλά απαιτείται μια τυπική απόφαση πρυτανικής συνέλευσης που δεν είναι βέβαιο 100% αν θα είναι διαθέσιμη στις 8-Οκτ. Προφανώς θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.