Την Τρίτη 25/Σεπ στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση γνωριμίας μεταξύ των διδασκόντων και των επιλεγέντων για συμμετοχή στον 3ο κύκλο του ΠΜΣ “Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές“. Όπως και στους δύο προηγούμενους κύκλους, έτσι και τώρα έχουμε φοιτητές προερχόμενους κύρια από τμήματα πληροφορικής (~80%), ενώ στο σύνολο οι μισοί είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων και οι άλλοι μισοί απόφοιτοι ΤΕΙ. Τέλος οι μισοί περίπου από τους συμμετέχοντες εργάζονται ήδη πάνω στο αντικείμενο του ΠΜΣ, κάτι θετικό καθώς μπορούν να μεταφέρουν στους υπόλοιπους, φοιτητές και διδάσκοντες, μια ρεαλιστική εικόνα από πτυχές της αγοράς εργασίας.