Ανάγκη για εξειδίκευση!

 

H ανάπτυξη εφαρμογών μεγάλου μεγέθους απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες πολύ πέρα από αυτές  του προπτυχιακού επιπέδου.

Η αιχμή της τεχνολογίας...

…Mobile Apps, Web Intelligence, Cloud Computing, Deep Learning, Data Mining, είναι μερικές από τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν τις εξελίξεις που έρχονται.

Το ΠΜΣ παρέχει...

 

…θεωρητική κατάρτιση και πρακτική ενασχόληση σε θέματα ανάπτυξης σύνθετων mobile και web εφαρμογών.

Αγορά Εργασίας

Το Τμήμα διαμορφώνει συνεργασίες με εταιρίες και φορείς για την καλύτερη σύνδεση του ΠΜΣ με την αγορά εργασίας.

logo

Μηχανική Λογισμικού
για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές” του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Οι δηλώσεις συμμετοχής ολοκληρώθηκαν και ο 3ος κύκλος μαθημάτων του ΠΜΣ ξεκινά στις 09-Οκτ-2018.

Ο νέος Νόμος περί λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών (συμμετοχή χωρίς δίδακτρα) σε ποσοστό ως 30% των συμμετεχόντων και με βάση ατομικά ή/και οικογενειακά οικονομικά κριτήτρια. Οι υποψήφιοι υποτροφίας θα ενημερωθούν σχετικά σε ατομικό επίπεδο.

Άλλη σημαντική αλλαγή στον 3ο κύκλο του ΠΜΣ είναι η μείωση του φόρτου στα δύο πρώτα εξάμηνα, καθώς τώρα πρέπει να επιλεγούν 4 από 5 μαθήματα (παλαιότερα τα μαθήματα ήταν 5). Πάρθηκε αυτή η απόφαση γιατί υπήρχαν μαθήματα για υποστήριξη τόσο κάποιου με επαγγελματικές βλέψεις όσο και ενός με προοπτική διδακτορικών σπουδών, και συνήθως αυτές είναι δύο ασύμβατες επιδιώξεις. Αποτέλεσμα ήταν όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν και ένα μάθημα που κατά κάποιο τρόπο τους ενδιέφερε λιγότερο και μάλλον τους επιβάρυνε χωρίς ουσιαστικό όφελος.

Τέλος, θεωρούμε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στους προηγούμενους κύκλους του ΠΜΣ έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά σε σχετικές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

[apss_share]