Ανάγκη για εξειδίκευση!

 

H ανάπτυξη εφαρμογών μεγάλου μεγέθους απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες πολύ πέρα από αυτές  του προπτυχιακού επιπέδου.

Η αιχμή της τεχνολογίας...

…Mobile Apps, Web Intelligence, Cloud Computing, Deep Learning, Data Mining, είναι μερικές από τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν τις εξελίξεις που έρχονται.

Το ΠΜΣ παρέχει...

 

…θεωρητική κατάρτιση και πρακτική ενασχόληση σε θέματα ανάπτυξης σύνθετων mobile και web εφαρμογών.

Αγορά Εργασίας

Το Τμήμα διαμορφώνει συνεργασίες με εταιρίες και φορείς για την καλύτερη σύνδεση του ΠΜΣ με την αγορά εργασίας.

logo

Μηχανική Λογισμικού
για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ).

Το ΠΜΣ ΔΕΝ θα λειτουργήσει κατά το ακαδ. έτος 2020-21 καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η απαιτούμενη από το νόμο επανίδρυση του στο πλαίσιο του νέου τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται ο 4ος κύκλος σπουδών που ξεκίνησε το Φθινόπωρο του 2019 και λειτούργησε υπό την αιγίδα του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο επόμενος κύκλος σπουδών, εκτός απροόπτου, θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2021 (με μικρή πιθανότητα για Φεβρουάριο 2021). Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν έγκαιρα σχετικές ανακοινώσεις. Αν και ο προσανατολισμός του ΠΜΣ θα παραμείνει σε γενικές γραμμές ο ίδιος, θεωρείστε δεδομένο ότι θα γίνουν επικαιροποιήσεις και βελτιώσεις στο πρόγραμμα σπουδών.