Ανάγκη για εξειδίκευση!

 

H ανάπτυξη εφαρμογών μεγάλου μεγέθους απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες πολύ πέρα από αυτές  του προπτυχιακού επιπέδου.

Η αιχμή της τεχνολογίας...

…Mobile Apps, Web Intelligence, Cloud Computing, Deep Learning, Data Mining, είναι μερικές από τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν τις εξελίξεις που έρχονται.

Το ΠΜΣ παρέχει...

 

…θεωρητική κατάρτιση και πρακτική ενασχόληση σε θέματα ανάπτυξης σύνθετων mobile και web εφαρμογών.

Αγορά Εργασίας

Το Τμήμα διαμορφώνει συνεργασίες με εταιρίες και φορείς για την καλύτερη σύνδεση του ΠΜΣ με την αγορά εργασίας.

logo

Μηχανική Λογισμικού
για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον 3ο κύκλο του ΠΜΣ θα μπορούν να γίνουν από 01/06/2018 ως 10/09/2018 (αίτηση και στοιχεία αποστολής).

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Η ανάγκη εναρμόνισης του ΠΜΣ με το νέο Νόμο περί λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών τόσο σε επίπεδο Τμήματος όσο και σε Ιδρύματος (ΤΕΙ Θεσσαλίας), προκάλεσε ως γνωστό την μετατόπιση της έναρξης του 3ου κύκλου λειτουργίας του ΠΜΣ για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2018-2019 (Οκτώβριο 2018).

Με την ευκαιρία αυτής της κατά ένα εξάμηνο διακοπής, έγινε επανέλεγχος του προγράμματος σπουδών και βελτιώσεις, όπου κρίθηκε αναγκαίο από τους διδάσκοντες, με βάση τόσο με την ως τώρα εμπειρία από τη λειτουργία του ΠΜΣ, όσο κι από την φυσιολογική εξέλιξη της τεχνολογίας.