Ανάγκη για εξειδίκευση!

 

H ανάπτυξη εφαρμογών μεγάλου μεγέθους απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες πολύ πέρα από αυτές  του προπτυχιακού επιπέδου.

Η αιχμή της τεχνολογίας...

…Mobile Apps, Web Intelligence, Cloud Computing, Deep Learning, Data Mining, είναι μερικές από τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν τις εξελίξεις που έρχονται.

Το ΠΜΣ παρέχει...

 

…θεωρητική κατάρτιση και πρακτική ενασχόληση σε θέματα ανάπτυξης σύνθετων mobile και web εφαρμογών.

Αγορά Εργασίας

Το Τμήμα διαμορφώνει συνεργασίες με εταιρίες και φορείς για την καλύτερη σύνδεση του ΠΜΣ με την αγορά εργασίας.

logo

Μηχανική Λογισμικού
για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ).

Το ΠΜΣ συνεχίζει τη λειτουργία του και στο Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 με τον 4ο κύκλο σπουδών. Με τις διαδικασίες έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του ΠΘ να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, το ΠΜΣ λειτουργεί προσωρινά υπό την αιγίδα του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα μαθήματα προσφέρονται από την ίδια ομάδα διδασκόντων που “έτρεξε” με επιτυχία τους τρεις προηγούμενους κύκλους σπουδών του ΠΜΣ. 

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για συμμετοχή στον νέο κύκλο σπουδών μπορεί να γίνει από την 24η Ιουνίου 2019 έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2019. Στη σελίδα Έντυπα μπορείτε να βρείτε τη σχετική αίτηση καθώς και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης που ορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νόμος περί λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπει τη χορήγηση υποτροφιών (συμμετοχή χωρίς δίδακτρα) σε ποσοστό ως 30% των συμμετεχόντων και με βάση ατομικά ή/και οικογενειακά οικονομικά κριτήτρια. Οι υποψήφιοι αυτής της υποτροφίας θα πρέπει να την αιτηθούν στη γραμματεία και θα ενημερωθούν σχετικά όταν ολοκληρωθούν οι υποβολές αιτήσεων και ελεγχθούν από την Επιτροπή Σπουδών, οπότε και γίνεται γνωστό πόσες υποτροφίες θα δοθούν.

Τέλος, θεωρούμε πολύ σημαντικό και άξιο αναφοράς το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες στους προηγούμενους κύκλους του ΠΜΣ έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά σε σχετικές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.